Všeobecné obchodné podmienky

poskytovania služieb výmeny peňažných prostriedkov a virtuálnych mien prostredníctvom SEPA prevodu a poskytovania služieb nákupu virtuálnych mien na obchodných miestach Slovenskej pošty, a.s. spoločnosťou paralla j. s. a.

Pred použitím služieb na stránke https://paralla.app/ a tiež pred používaním tejto webovej stránky alebo akejkoľvek tu ponúkanej služby si prečítajte podmienky ich použitia.

Pristupovaním na naše webové stránky, ich používaním, a tiež používaním našich služieb súhlasíte s podmienkami použitia, ktoré sa na danú službu vzťahujú.

Pokiaľ nesúhlasíte s podmienkami používania alebo s ktorýmikoľvek ich ustanoveniami, nepristupujte na stránku a nepoužívajte naše služby.


[1] Na základe § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka možno časť obsahu zmluvy určiť aj odkazom na všeobecné obchodné podmienky vypracované odbornými alebo záujmovými organizáciami alebo odkazom na iné obchodné podmienky, ktoré sú stranám uzavierajúcim zmluvu známe alebo k návrhu priložené.

[2] V prípade, ak bola Fiat mena prijatá po 21:00, použije Stanovený výmenný kurz zverejnený na webstránke Poskytovateľa o 22:00 hod. stredoeurópskeho času (resp. letného stredoeurópskeho času počas obdobia jeho aplikácie) nasledujúceho dňa.