Contact

Address:

Paralla j.s.a.
Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina

IČO: 534 084 54
DIČ: 212 136 217 7
IČ: SK 212 136 217 7